Институции Общество

Пожарите не са нанесли сериозни щети на горските масиви в региона

Написано от ПЗИНФО

За първите девет месеца на годината на територията на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян са възникнали 81 пожара в областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали, което е три пъти повече спрямо същия период на миналата година. Засегнати са 3 544 дка, от които 258 дка са обхванати от върхови пожари, в районите на ДГС Пазарджик, ДГС Хисар, ДГС Алабак (Велинград) и ДГС Батак.

Човешка небрежност при почистване на земеделски имоти е основната причина за повечето от запалванията. Въпреки големия брой, досега няма нанесени сериозни щети на горските масиви. Превенцията, добрата организация и своевременната намеса на екипите на ЮЦДП при локализиране на пожарите в начален етап не са позволили на огъня да навлезе в горите. В помощ на противопожарните екипи, ЮЦДП – Смолян осигури високо проходими автомобили, снабдени с противопожарно оборудване, булдозери и багери.

В допълнение, в годишните финансови планове на териториалните поделения ежегодно се осигуряват средства и се изпълняват превантивни мерки, в това число, изграждане на минерализовани ивици и лесокултурни прегради. През 2019 година на територията на ЮЦДП – Смолян е предвидено изграждане на 215 729 линейни метра минерализовани ивици и 36 700 метра лесокултурни прегради, като тези дейности се изпълняват основно със собствени работници и техника. 

 

Коментари