Институции

Поетапно разхлабване на мерките от понеделник

Написано от ПЗИНФО

Със заповед на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов от 12 април се отварят заведенията за хранене, но при 50 % капацитет. От 16-ти отварят моловете, а от 29-ти нощните заведения при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.

Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове, както и провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения. Културни и развлекателни мероприятия се разрешават при използване на не повече от 30% от капацитета на помещения. Фитнеси и спортни зали ще продължат да работят, но при спазване на противоепидемични мерки.

Възстановява се присъствените посещения за учениците, като от 12 април до 23 април присъствено ще се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас, а 26-ти  до 29-ти –  учениците от 5, 9 и 12 клас. Изключение се прави за децата със СОП, при коиро учебния процес е възстановен. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.

Коментари