Общество

Повече работещи и по-висока заплата през март отчита статистиката

Пазарджик

Повече наети по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2016 г. показват данни на Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”.

 

Към края на месец март те се увеличават с 5.6% спрямо декември 2015 г. и достигат 61 702. В сравнение с първото тримесечие на предходната година увеличението е с 5.4%, като при наетите в обществения сектор се отчита намаление с 1.9%, а в частния – увеличение със 7.6%. Данните сочат и увеличение в средната месечна работна заплата през първото тримесечие на тази година. В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. то е 8.9%, а в сравнение с четвъртото тримесечие –  0.4% и достига 738 лв.

По показател средна работна заплата област Пазарджик е на 16-то място в страната. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 265 лв., Стара Загора – 903 лв. и Варна – 899 лева.

Коментари