Общество

Повече приходи от български граждани в хотелите през март

Пазарджик

Увеличение на приходите от български граждани с 37.8% и намаление от чуждите с 5.1% отчита отдел „Статистически изследвания – Пазарджик” за месец март.

 

През този период в област Пазарджик са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 976, а на леглата – 4 024. В сравнение с март 2015 г. общият брой на местата за настаняване  намалява с 1.9%, а на леглата в тях се увеличава с 1.1%. Увеличение се наблюдава и при броя на нощувките. Те са с 29.9% повече от миналогодишния март, като най-голямо то е в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.   

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Гърция – 17.5%, следвани от Руска федерация – 15.6% и бившата югославска република Македония – 11.9%.

Приходите от нощувки през март 2016 г. достигат 2 058 220 лв., или с 34.1% повече в сравнение с март 2015 година.

Коментари