Институции Общество

Повече почиващи и повече приходи в местата за настаняване през януари

Пазарджик Въпреки леко намаления брой на местата за настаняване в областта, общият брой на регистрираните нощувки през месец януари 2016 г. е по-висок от този през същия месец на 2015 г., съобщават от отдел „Статистически изследвания – Пазарджик при ТСБ – Юг. През първия месец на тази година в региона са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и др.

 

Броят на стаите в тях е 1862, а на леглата – 3789. Намалението при местата за настаняване е с 5.6%, а при леглата – 5.9% . Общият брой на януарските нощувки е 43 754. 86.8% от нощувките на чужди граждани е в хотели с 4 и 5 звезди. Същата категория са предпочели 66.8% от нощувалите българи. Най-много са пребивавалите в хотелите граждани от Руска федерация – 20.4%, следвани от бившата югославска република Македония – 18.5% и Гърция – 10.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2016 г. в област Пазарджик се увеличават с 21.8% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 19 881. От всички пренощували лица 94.9% са българи. Пренощувалите чужденци са 1004. Общата заетост на леглата е била 38.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 54.0%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 41.0%, и с 1 и 2 звезди – 12.6%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 6.9 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 9.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2016 г. достигат 2 475 195 лв., или с 23.2% повече в сравнение с януари 2015 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 26.0%, така и от чужди граждани – с 2.8%.

Коментари