Институции

Пловдивска фирма ще осъществява строителния надзор при изграждане на Клетка 1 на депото

Пазарджик След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на строителен надзор по проект „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”, за изпълнител е избран „План Инвест Пловдив” ЕООД, Пловдив, съобщи кметът Тодор Попов.

 

Стойността на договора е 95 555 лв. без ДДС. Срокът на изпълнението му ще бъде съобразен с този на изпълнителя на строително-монтажни работи и е не повече от 26 месеца. Изпълнител на обществената поръчка е ДЗЗД „Еко Пазарджик”, гр. София.

На снимката – депото сега

Коментари