България Институции Общество

Плащаме си задълженията виртуално или на 6 ПОС терминала в НАП-Пазарджик

Пазарджик

Клиентите на НАП, които притежават банкови карти – Mastercard и Maestro, Viza, както и Bcard на БОРИКА, могат да превеждат без такси дължимите данъци и осигурителни вноски и задължения към други взискатели, които се събират от приходната агенция. Това може да стане чрез предлаганата услуга от НАП –  „виртуален ПОС терминал“  достъпна чрез портала за електронни услуги или чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП. В офис Пазарджик на разположение на клиентите са 6 броя ПОС терминали.

Предимство за ползавето на услугата освен, че са безплатни преводите, е че плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента.

Коментари