Институции

Планът за финансово оздравяване на Велинград е приет

Велинград

Местният парламент във Велинград даде съгласието си и подкрепи Плана за финансово оздравяване на Община Велинград, с който се иска държавен безлихвен заем от 3 млн. лв.

Планът е базиран на Анализ на текущото финансово състояние на Общината и причините за затрудненото й положение. Финансовото оздравяване се налага, за да може общината да се самоиздържа и да спре генерирането на задължения към доставчици, държавни институции и частни лица.

С размера на отпуснатият заем  от 3 млн. лева ще бъде изплатена наведнъж цялата сума на задължението към РИОСВ в размер на 1 482 559 лева, натрупани между 2011г. и 2015г.,  а с останалата сума ще бъдат погасени изцяло задълженията към доставчици . Неразплатените задължения в размер на 256 348 лева (без тези към Еко Титан ЕООД ,  Айрамед ООД и Евинис ООД, за които са в ход заведени дела), ще се погасят до края на  2017 г. с ефекта от мерките по плана.

 

 

Коментари