Общество

Питбулът от Мокрище продължава да вълнува хората

Мокрище За многобройни молби, плод на гражданска позиция, съобщава пресцентърът на Апелативна  прокуратура Пловдив. Същите се отнасят за съдбата на питбула, убил 3-годишно дете в село Мокрище на 29 януари 2018 г. Образуваната във връзка със запитванията преписка отговаря:

 

Проверката е установила, че след горепосочената дата, кучето, порода „питбул“, е останало в дома, в който е било отглеждано в с. Мокрище, обл. Пазарджик, предвид наложената 14-дневна карантина от Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик, То е било обект на Етологична експертиза за проявена високостепенна агресия.  За прецизност на изследването, кучето е останало в същата среда, в която е било отглеждано. Двамата експерти, които извършват Етологичната експертиза,  са дали препоръка по отношение на стопанисването на кучето и по-точно кога, как и къде да бъде преместено и отглеждано, според правилата на Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.  В подобни случаи кучето задължително се отнема от собственика, като същото следва да бъде поставено в среда, отговарящи на нормите и условията за неговото вторично социализиране за недопускане на други трагични инциденти. Експертите са препоръчали предаване на кучето на Сдружение с нестопанска цел „ВОТАН- нов живот за питбула“.

На 12 февруари 2018 г. кучето е било предадено от собствениците на разследващия орган при РУ на МВР-Пазарджик, който от своя страна, с протокол за отговорно пазене, е предал кучето на представител на Сдружението.

Към настоящия момент разследването по горепосоченото досъдебно производство – за престъпление по чл. 325в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, продължава под надзора на Районна прокуратура-Пазарджик.    

Коментари