Избори

Пещерец откри, че е упълномощен представител за изборите, без да се е съгласявал за това

Пещера-Пазарджик

Жител на Пещера е подал жалба до Районната избирателна комисия за това, че без неговото изрично съгласие е бил включен в списъка на упълномощените представители на коалиция "БСП за България". Жалбата е публикувана на страницата на РИК-Пазарджик снощи. Ето и пълният текст на съобщението:

Жалба от Никола Лазаров Костадинов, вх.№3 ЖС/25.05.2019г. против Коалиция „БСП за България“ относно включване в списък с упълномощени представители.

Постъпила е жалба от Никола Лазаров Костадинов, гр.Пещера, ул.“Брегалница“ №18 против Коалиция „БСП за България“ относно включването му в списък с упълномощени представители и без изричното съгласие на жалбоподателя да ползват личните му данни, както и да бъде включен в списъка. Желае да бъде заличен от списъка.

След разглеждане на жалбата се установи, че жалбоподателя, на основание списък с вх.№ 283/24.05.2019г., предложен от Коалиция „БСП за България“ чрез упълномощено лице Гълъбина Георгиева Карамитрева е публикуван с Решение № 181-ЕП/24.05.2019г. на РИК Пазарджик и името му е публикувано под № 4 в списъка.

На основание чл.72, ал.1 от ИК и чл.124, ал.4 от ИК, РИК Пазарджик

РЕШИ:

Заличава името на Никола Лазаров Костадинов, вписан под №4, от списъка с упълномощени представители, представен в РИК Пазарджик с вх.№ 283/24.05.2019г. и публикуван с Решение № 181-ЕП/24.05.2019г. на РИК Пазарджик

 Решението подлежи на оспорване по чл. 73 от ИК.

Коментари