България Институции

Пещерец оглави ДФ Земеделие

Написано от ПЗИНФО

Георги Тахов е новия шеф на ДФ Земеделие.

Георги Тахов е доктор по икономика, специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“.

Той притежава и магистърски степени по „Счетоводство и контрол“ от ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов, „Право“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, както и „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ от Академията на МВР. Специализирал е икономика и управление на промишлеността в Германия.

Георги Тахов притежава дългогодишен управленски опит в Националната агенция за приходите. Владее немски и английски език.

Коментари