Институции

Пет центъра в общината получават финансиране като държавно-делегирана дейност

Пазарджик За общо пет центъра в общината е осигурено финансиране като държавно-делегирана дейност. От Общината напомнят, че по проект „Шанс”, реализиран по ОП „РЧР” и финансиран от Европейския социален фонд, на територията на община Пазарджик бяха изградени и вече функционират два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и още два за деца и младежи в социален риск без увреждания. Капацитетът на услугите е 42 потребители. Считано от 1 декември 2015 г., е издадена заповед от изпълнителния директор на АСП за тяхното финансиране като държавно-делегирана дейност. Размерът на финансирането е 460 564 лева годишно.

 

Финансиране като такава дейност е осигурено и за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица със зрителни увреждания. Услугата се предоставя на ул. „Пейо Яворов” №2 и е с капацитет 20 потребители. Община Пазарджик финансира откриването на социалната услуга като общинска дейност през 2014 г. Тя ще проължи да е в помощ на нуждаещите се като държавно-делегирана дейност.

Коментари