България Институции Общество

Пет Детски полицейски управление от днес

Пазарджик

В цялата страна днес стартира проекта Детско полицейско управление. Инициативата обхвана и 5 училища в Пазарджишка област – НУ „Никола Фурнаджиев”-Пазарджик, СОУ „Христо Ботев”-Септември, ОУ „професор Марин Дринов” – Панагюрище, ОУ „Свети Патриарх Евтимий” – Пещера, СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-Велинград. Точно в 12.00ч. директорите на училища и началиците на полицейски управления в тези градове подписахат споразумения и декларации за съвместна дейност по проекта „Детско полицейско управление”.

Пещера: Гл.инспектор Елена Абаджиева и директорът на ОУ

Пещера: Гл.инспектор Елена Абаджиева и директорът на ОУ"Св.Патриарх Евтимий" Елена Ацинова подписват споразумението

Програмата „Детско полицейско управление”(ДПУ) е дългосрочна превантивна програма на Министерството на вътрешните работи, с която се цели да се опази живота, здравето, правата и имуществото на децата, да се формират умения и навици за правилно поведение в различни ситуации, формиране на нетърпимост към престъпните посегателства, понижаване на престъпленията и противообществените прояви, извършвани от деца и срещу деца, както и създаване на гражданска позиция и засилване доверието към полицията и институциите в Р България
Програмата е предназначена за обучение на деца от начален и прогимназиален етап. Обучението ще е двугодишно (трети и четвърти клас или пети и шести клас). 

 

 

          

 

Коментари