Институции

Петър Куленски обяви, че Общината е поискала пари за ремонт на Белодробната болница и проектиране на приют за бездомни животни

Написано от ПЗИНФО

Кметът на община Пазарджик Петър Куленски отчете извършеното през последния месец на своята традиционна пресконференция.

На първо място той посочи, че бе приет бюджетът на Общината.

„Постарали сме се да осигурим средства в бюджета за всички важни дейности“, посочи Петър Куленски.
Приета бе и новата структура на Общината, като за първи път е въведена фигурата на главен архитект по ЗУТ.

Общинският съвет прие и  промяна в Наредба за финансиране на спортните дейности, като е разширен обхвата на общинските субсидии, клубовете са улеснени в тяхното усвояване. Ще се отпускат целеви субсидии за спортните клубове, без да се допуска разбалансиране, уточни Куленски.
Променена бе и наредбата за общинските жилища, припомни градоначалникът. По нов начин ще се продават те, отново след решение на ОбС. Като база за цената обаче вече ще се приема пазарната стойност с намаление с различен процент, в зависимост от периода на ползване, а не данъчната оценка.

Общината ще осъществява по-добър контрол за това как се използват общинските жилища.

През февруари стартира кампанията „Чиста детска пролет“ – целта е да се обрлагорадят детските площадки в града и селата. Те се почистват и ремонтират.

Петър куленски посочи отново, че вече са подписани 10 договора с МРРБ за финансиране на проекти по Инвестиционната програма на правителството. Предстои да бъдат подписани договори за още 5 проекта за 24 милиона лева. Общото финансиране за община Пазарджик е 50 млн лв.

Поискани са допълнителни средства за реновиране на Белодробната болница и проектирането на приют за бездомни животни.

„На следващ етап се надяваме да осигурим средства за неговото изграждане и поддържане“, подчерта Куленски.

Кметът припомни, че в община Пазарджик ще бъдат изградени 3 физкултурни салона в две училища в областния град и в школото в с. Говедаре.

Три от общинските паркинги вече се управляват от Общината, престоят на тях струва 1.50 лв на час. Остава да завърши процедурата за връщане и за четвъртия от паркингите. Всички те се намират в центъра на града – пред хотел „Тракия“, на Театъра, спортна зала „Васил Левски“ и пред бившия ГУМ.
Ще бъде актуализирана цената обаче, но тя ще остане по-евтина от тази до момента, уточни Петър Куленски.
Той посочи, че ще започне изчистването на фасадата на Младежкия дом.

Коментари