Институции Общество

„Паякът“ се върна

Пазарджик

На 04.12.2015 год. Община Пазарджик е сключила договор за извършване на дейността по принудителното преместване на МПС на територията на гр. Пазарджик с техническо средство „паяк“ с ветренската фирма „НОВЕЛО“ ЕООД.

Дейността по принудителното преместване реално е започнал вчера, уточниха от общината, а договорът е за срок от 1/ една/ година.

За изпълнението на работата „НОВЕЛО“ ЕООД има право да събира нормативно определените такси, по чл.16 от „Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.“,  в размер на 30 / тридесет/ лв., с включен ДДС. При започнала процедура по принудителното преместване, когато собственикът се яви на място, преди автомобилът да е натоварен и стабилизиран, МПС се освобождава чрез заплащане на половината от определената такса, а именно – 15 / петнадесет/ лв.

 

Коментари