Общество

Паркиращите по местодомуване с толеранс до 18-ти януари

След новогодишно в Пазарджик

Пазарджик Синя зона – Пазарджик честити Новата 2019-та година на жителите и гостите на областния център и им пожелава безпроблемни, успешни и спокойни 365 дни! И тъй като всяка нова година е ново начало напомняме на притежателите на пропуски за преференциално паркиране по местодомуване, че е време да ги подновят.

 

Обръщаме внимание, че правото за преференциално паркиране по местодомуване е за срок от една година и жителите на Пазарджик, които желаят да се възползват от това право и през 2019-та година трябва да разполагат с валиден пропуск. В тази връзка фирма „Контур 7“ дава толеранс на собствениците на жилища в централната градска част до 18 януари да предприемат необходимите стъпки за това. Документите се подават на гише №5 в Информационния Център на Община Пазарджик. Правото за паркиране по местодомуване се издава на собствениците на имоти, попадащи в обхвата на Синя зона – гр. Пазарджик. Пропускът за местодомуване важи за определен участък от улицата, на която се намира жилищният имот и правото за преференциално паркиране се прилага само за един брой автомобил.

Лицата, които желаят пък да се възползват от възможностите за платен служебен абонамент също трябва да подадат заявление на гише №5 в Информационния Център на Община Пазарджик.

            На всички останали жители и гости на град Пазарджик напомняме, че могат да паркират в откритите паркинг зони с режим на почасово платено паркиране Синя зона в центъра на града с талон или чрез sms разплащане. Услугата Синя зона е достъпна в работните дни от 08:00 до 19:00 часа, а цената е 1,50 лв. за един час.

Практиката показва, че през изминалата година водачите на автомобили в Пазарджик са станали по-дисциплинирани. Надяваме се, че нарушителите ще стават все по-малко и с общи усилия ще съумеем да осигурим по-добра жизнена среда, повече сигурност за гражданите и превенция срещу ПТП. 

 

Коментари