Общество

Пандемичният комитет отменя грипната епидемия от утре

Пазаржик На заседание на Регионалния пандемичен комитет, свикано днес /2 февруари/ от Областния управител, бе обсъдена епидемичната обстановка в област Пазарджик. От 3 февруари грипната епидемия в област Пазарджик се отменя.

 

По данни на РЗИ, заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип вече не е с епидемични стойности /под 95 персентил/. Най-много са регистрираните заболели на възраст от 15 до 29 години.

С отмяната на грипната епидемия  отпадат и въведените ограничителни мерки. Подновяват се консултациите за бременни жени и кърмачета, профилактичните прегледи и имунизации, плановите операции.

Коментари