Криминално

Панагюрски прокурор замалко да стане зам.-шеф на Районна прокуратура Пловдив.

Панагюрище, Пловдив Предложение прокурор в Районна прокуратура, гр. Панагюрище Румяна Зайкова-Калеева да бъде назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура, гр. Пловдив е разгледано от ВСС в заседание на 29 октомври.

 

Прокурор Зайкова-Калеева е с ранг „прокурор в АП”. Предложението да премине в пловдивската прокуратура, е на административния ръководител на Районна прокуратура Пловдив. ВСС е разгледал предложението и не назначава прокурор Зайкова-Калеева на длъжността зам.-районен прокурор в Районна прокуратура Пловдив.

Коментари