Спорт

Панагюрище ще е домакин на спортен лагер по проект „Ние се движим“

От 5 до 9 август 2019 г. в гр. Панагюрище ще се проведе СПОРТЕН ЛАГЕР за деца и младежи на възраст от 15 до 29 г. по проект „НИЕ СЕ ДВИЖИМ“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик.

В програмата са включени спортни занимания по волейбол, баскетбол, тенис на маса, футбол. Целта е да осмислят ползите от спорта и физическата активност и младите хора да продължат да се занимават с тези активности в свободното си време.

Това е възможност за придобиване на умения за практикуване на спорт, за трайна мотивация за физическа активност, както и за създаване на нови запознанства и приятелства.  В лагера ще включим обучения и ролеви игри, които ще се прилагат чрез директно общуване с младите хора. Ще се акцентира върху превенция на зависимости и агресия, както и изграждане на умения за разпознаването им.

Разходите за транспорт, нощувки, закуска, обяд и вечеря се поемат изцяло от проекта.

Краен срок за записване – 30 юли 2019 г.

За въпроси и записване се свържете с нас на адрес: гр. Пазарджик, бул. България 57, тел. 0888 802 328 или на имейл: office@viartfoundation.com

Регистрация за участие може да направите и от линка:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWdRjrzltxAr9J7DHqkviu9eBM1er2P8_Ldmlq3-swZeK4sg/viewform?fbclid=IwAR0kIp4Ri0nr8vmJXRfI-T2BO54R1WcK019hMIKXDJi_lBXq-xFg8ZGPbMs

⚽️🏀🏓🥎🏐🏀⚽️

Проект „Ние се движим“ се изпълнява от Фондация „Ви Арт” по договор № 25-00-32/06.06.2019 г. с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2019 г., Направление 3 към Министерство на младежта и спорта.


 

Този документ е създаден в рамките на проект «НИЕ СЕ ДВИЖИМ», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.


Коментари