Общество

Пазарджишки работодатели с декларация за тока

EVN tabela
Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

 Членовете на Конфедерация на работодателите "Тракия" настояваме за преразглеждане на намеренията за увеличение на цените на електроенергията от 1 юли 2015 г. и за стартиране на нужните реформи в сектор „Енергетика”. Като работодателска организация категорично заявяваме, че не желаем повече да плащаме за кражбите и некадърността в българската енергетика.

С непремерените си действия управляващите са на път да тласнат страната към мащабни макроикономически проблеми в т.ч. значителен спад в икономическата активност и рязко нарастване на безработицата дори в краткосрочен план. Увеличението на цените не е изход от създалата се ситуация, нужни са реформи, като преди да бъдат предприети трябва да се даде ясен отговор на редица въпроси:

 

 • какви са истинските причини, довели до натрупани дисбаланси в сектора;
 • държавна помощ ли е наложеният ни модел за субсидиране на ВЕИ, високоефективните комбинирани производства и дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия (ДДИЕЕ);
 • защо размерът на фиксираната (съответно, регулираната от КЕВР) част от крайната цена на електроенергията в България е сред най-високите в Европа – само в Дания е по-висока, а спрямо останалите – между 2 и 8 пъти по-висока!;
 • как са били подписани, съответно, предподписани дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия – абсурден е ръстът на добавки “невъзстановяеми разходи” – 188,8 % (от 3,38 лв./МВтч. на 9,76 лв./МВтч.). Няма яснота защо се увеличава размерът на „невъзстановяемите разходи“ – въпреки твърденията за предоговорени условия по ДДЕИИ;
 • правомерни ли са получените преференции за ВЕИ-та – защо е заложен ръст добавки “зелена енергия” от 43,4 % (от 11,1 лв./МВтч. на 15, 92 лв./МВтч.) след като се твърди от страна на КЕВР, че са предприети мерки за преглед на преференциалните цени и нормата на възвръщаемост в сектора;
 • високоефективно ли е производството на когенерациите – как е обосновано нарастването на добавки “високоефективно производство” с 135,5 % (от 3,83 лв./МВтч. на 9,02 лв./МВтч.);
 • какво обосновава наложените стойности на включени в ценовата част Задължения към обществото” нови компоненти – 5,51 лв./МВтч. – защо КЕВР търси компенсиране на всички дефицити в НЕК в рамките на един регулаторен период;
 • защо продължава политиката на кросово субсидиране на битови абонати за сметка на стопанските потребители, както при директното съпоставяне на ценовите нива (във всички Европейски страни индустрията плаща между 2.5 и 4 пъти по-ниски цени) – факт е, че на регулиран пазар АЕЦ Козлодуй участва с цени за енергия от 16,97 лв./МВтч. и 30лв./МВтч., което компенсира на свободен пазар с минимални цени на търговете от 72,80лв./Мвтч. и 73,20лв./МВтч. за ценовия период юли 2015 – юни 2016., така и чрез косвени методи, вкл. чрез изкупуване на електроенергията, произведена от топлофикационни дружества на значително по-висока от пазарната цена;
 • защо продължава очевидно некадърното управление на държавните дружества в сектора – ограбвани чрез неефективен, но високоплатен труд (средна месечна издръжка – заплата и осигуровки на едно лице – над 3500лв.!), чрез злоупотреби при доставките на услуги, материали, ДМА, чрез незаинтересованост от оптимизация на производствените процеси – резервите само в това отношение са за над 250 млн.лв. годишно;
 • защо износът на електроенергия чрез заинтересовани частни търговци е освободен от допълнителни тежести, а износът на електроенергия чрез българска продукция, произведена и създаваща допълнителни преки и непреки приходи в България е обременен с такива тежести – какви са приоритетите за България – износ на евтин ток за 770млн.лв. или износ на продукция за над 43млрд.лв.;
 • защо интересите на елитно малцинство от обществото се поставят над интересите на останалите стопански субекти в България – директно, а индиректно – чрез заетите работници и служители, както и всички вътрешни потребители и данъкоплатци – на практика огромната част от обществото ни;
 • къде е оценката на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско потребление.

 

Категорично заявяваме, че не приемаме увеличение на цените на електроенергията за предприятията и настояваме за започване на диалог за приоритетите и реформите в сектор "Енергетика". Декларираме и готовност за едночасови протестни действия със спиране на производството.

 

инж. Нишан Бъздигян,

председател

Коментари