Институции

Пазарджишки експерти се включиха в мониторинга на кафявата мечка

Пазарджик Експерти по биоразнообразие от РИОСВ-Пазарджик участват в тазгодишния мониторинг на кафявата мечка на територията на България, който се провежда от 3 до 6 ноември.

 

Мониторингът се провежда съгласно Методиката към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, чийто координатор е ИАОС и е част от прилагането на Плана за действие на кафявата мечка. Целта е да се установи числеността на популацията и да се регистрират териториите, които се обитават от нея в Родопи планина.

По време на наблюдението ще бъде приложен маршрутният метод, който съчетава комплекс от техники – визуални наблюдения в природата и регистрация на следи от жизнената дейност на вида. Също установяване на пол, размери и възраст, както и идентифициране на отделни индивиди чрез използване на генетични методи. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната.

В преброяването участват експерти на ИАОС, ИАГ, МОСВ и Регионалните екоинспекции в Пазарджик, Смолян, Пловдив, Благоевград и Хасково. Пазарджишките експерти са включени в маршрути в района на ДГС Батак и Пещера.

Коментари