Институции

Пазарджишките съветници заседават днес

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

Общинският съвет на Пазарджик ще проведе второто си редовно заседание днес. На него съветниците ще разгледат предложението за промяна на наредбата за местните данъци и такси. Местните депутати ще решават да се увеличи ли данък сгради и налога за автомобилите.

Днес ще бъде определен и размерът на заплатата на председателя на ОбС-Пазарджик. Предложението е то да бъде 45% от възнаграждението на кмета.

Предстои и подновяване на договора за управление на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД с д-р Никола Пенчев до провеждане на конкурс.

Коментари