Институции

Пазарджишката статистика минава към център на НСИ в Пловдив

От 24 териториалните статистически бюра на Националния статистически институт (НСИ) намаляват на шест – с центрове в София, Пловдив, Плевен, Русе, Варна и Бургас. Това реши Министерският съвет като определи второстепенните разпоредители с бюджет към НСИ и одобри промени в утвърдените разходи за персонал по бюджета на института за 2015 г.

 

С консолидацията на звената в няколко основни региона в страната се цели подобряване на административния капацитет, гъвкавост при разпределение на задачите, оптимизиране на работата и ефективна организация на ресурсите.

Пресслужба Министерски съвет

Коментари