Институции Общество

Пазарджик ще отбележи 142 години от Освобождението си

Написано от ПЗИНФО

142 ГОДИНИ

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПАЗАРДЖИК ОТ ТУРСКО РОБСТВО

14 Я Н У А Р И

10.15 ч. – Църквата „Св. Богородица”

Молебен за здраве и благополучие

11.00 ч. Поднасяне на цветя на:

Паметната плоча на ген. Брок

Паметната плоча на ген. Гурко

Паметник на военните кореспонденти

11.15 ч. Паметник на Ованес Совъджиян

Коментари