Институции

Пазарджик посрещна гости от Гърция и Северна Македони по екопроект

Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик посрещна днес представители на Северна Македония и Гърция, които са на посещение в гр. Пазарджик по  проект на тема  „Young Eco Inspectors“.

Проектът стартира през 2022 г.  с продължителност 2 години и е финансиран по програма „Еразъм +“, КД 2,  „Сътрудничество между организации и институции“, сектор „Училищно образование“.

Бенефициент на проекта е Община Пазарджик в партньорството с още 7 организации – България (2), Гърция (3) и Северна Македония (2) и цели повишаване на екологичното съзнание сред учениците, както и формиране на знания, умения и нагласи, необходими за по-екологична и по-устойчива икономика.

Фокусирайки се върху предизвикателствата на градското замърсяване, проектът не само подобрява STEM образованието, но също така насърчава устойчиви практики, които са в съответствие с по-широката борба срещу изменението на климата.

Сътрудничеството на местни власти, енергийни агенции и неправителствени организации създават цялостен и устойчив подход за справяне с местните екологични проблеми.

Весела Тодорова, Директор дирекция „Образование и култура“, учителите от ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик и представители на съседните държави обсъдиха дейностите по проекта и разработената концепция за обучение, базирана на дейности за справяне със замърсяването на въздуха и водата в градовете и екологичните предизвикателства, пред които са изправени общностите в регионите на Пазарджик – България, Кочани – Северна Македония и Лариса – Гърция.

Фокусът  на заложените дейности в програмата на настоящата седмица в гр. Пазарджик е подобряване на уменията на учениците за работа в екип,  критично мислене, както и техните компетенции за успешно извършване на изследване и намиране на най-добрите решения на екологични предизвикателства от обществен интерес, чрез работа в смесени трансгранични екипи.

Активното трансгранично сътрудничество на учителите, представителите на местната власт и неправителствените организации в рамките на визитата ще финализира разработената мултидисциплинарна образователна програма за опазване на околната среда, използваща технологии, полеви дейности, анализ на данни и критично мислене.

Заложените дейности дават възможност на учениците в гимназиален етап и техните учители да създадат благоприятна учебна среда за устойчивост и превръщането им в катализатор на положителната екологична промяна в Пазарджик, Кочани и Лариса.

Като част от програмата за международните делегации екипите бяха посрещнати със специален образователен концерт от страна на Ансамбъл Пазарджик, които почетоха културния обмен между държавите, участващи в проекта.

 

 

Коментари