Институции Общество

Пазарджик – община за пример с проекта за соларен парк, днес бе подписан важен договор

Написано от ПЗИНФО

В Пазарджик бе подписан предварителен договор между „Електроразпределение Юг“ и общинската фирма „Пазарджик солар сити“ за присъединяване на обект „Фотоволтаична електроцентрала“ с обща инсталирана пикова мощност – 4,98 МW.

Подписи под него поставиха Йоаким Гасер, председател на Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и Антони Върбев, управител на „Пазарджик Солар Сити“ ЕООД.  В срещата участваха още кметът на община Пазарджик Тодор Попов, Георги Христов, ръководител на Район Пловдив към Електроенергиен системен оператор ЕАД и Йорданка Жулева, ръководител на Клиентски енергоцентър-Пазарджик.

Соларният парк ще бъде изграден на два етапа с обща мощност от близо 10 мегаватчаса. С подписването на договора завършва цикъла от администпративни дейности по първия проект за 4.98 мегаватчаса, уточни кметът Тодор Попов. Той допълни, че е готов да сподели опита на община Пазарджик с други кметове.

Община Пазарджик е първата у нас, която ще изгради собствен соларен парк, изтъкна Георги Христов от ЕСО и също коментира, че това, което се прави в Пазарджик трябва да бъде добрия пример за останалите общини.

Председателят на Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД Йоаким Гасер посочи, че подобна активност трябва да се насърчава.

Освен това, че община Пазарджик ще произвежда електроенергия, няма да има и настоящите разходи за ток, отново посочи кметът Тодор Попов. Ето защо соларният парк ще позволи на общината да насочи средства за намаляване на данъци, подпомагане на млади семейства, даровити деца, култура и спорт.

Изграждането на соларния парк ще започне през април, а до средата на месец май се очаква първият етап да е завършен.

Коментари