Общество

Пазарджик в цифри

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

Според данните в новата платформа на Института за пазарна икономика „265 истории за икономика“ в Пазарджик през 2018 година са живели 107 505души.
По показател механично движение на населението е отчетен спад със 337 човека в сравнение с предходната 2017 година.
По показател естествено движение на населението е отчетен спад със 521 човека.
Данни в категория „Образование“.
Брой ученици в общообразователни училища – 9 179
Брой ученици в професионални училища – 2770
Средна оценка на държавни зрелостни изпити – към месец май 2019 г. – успех 4,12.
Места в детските градини – 112 места за 100 деца
Данни в категория „Пазар на труда“
Средна брутна месечна заплата – 774 лв/месец
Коефициент на безработица – 3,54 %
Брой наети лица – 22739 човека
Данни в категория „Икономика и инвестиции“
Брой предприятия – 5523 регистрирани фирми
Произведена продукция – 1 663 665 хиляди лева
Нетни приходи от продажба –2 303 милиона 885 хиляди лева
Данните са предоставени от Националния статистически институт. Авторите на платформата обещават всяка седмица да добавят по още един показател.
https://265obshtini.bg

Коментари