Институции

Пазарджиклии предадоха тонове отпадъци срещу цветя

Написано от ПЗИНФО

На Благовещение в Пазарджик се проведе поредната кампания под наслов По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик”. По традиция Община Пазарджик организира 6 пункта на различни възлови места в областния град, където пазарджиклии имаха възможност да предадат отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, хартия, пластмаса, излезли от употреба батерии и акумулатори.

Тази година в кампанията за първи път се приемаше и разделно събран текстил, годен за повторна употреба – / дрехи, кърпи, обувки, чанти и др.

Срещу предадения отпадък, всеки гражданин получи цветя, декоративни храсти или млади фиданки от дървесен вид.

Тази година предоставените цветя са били повече от предишни години, уточинха организаторите на кампанията. Община Пазарджик ще осигури 10 200 бр. цветя и 300 броя млади фиданки /китайски мехурник/ и 250 туи дарение от „Екопак България”

Партньори на кампанията бяха:

  • Брокс” ООД, която осигури контейнери за битов отпадък и извозването им;

  • Екопак България” АД, която осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им;

  • Стийл Интертрейд”, която осигури, автомобили за предадено излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и извозването му;

  • Център за рециклиране-Пазарджик” ДЗЗД, която осигури 600 торбички компост.

  • „Текслайф”ООД, които осигуриха приемането на годния за повторна употреба текстил.

Коментари