Институции Общество

Още два месеца данъчна ваканция за длъжниците към Общината

Пазарджик Още два месеца длъжниците към Общинския бюджет могат да се възползват от „данъчна ваканция“. Общински съвет гласува ваканцията през декември 2015 г. Тя касае частично освобождаване от такса битови отпадъци за периода 2005-2015 г., като сумата е в размер на натрупаната лихва.

 

Според това Решение (№13 от 17 декември 2015 г.), длъжниците можеха да се възползват от данъчната ваканция до 30 март 2016 г. Изпълнението на данъчните приходи показа, че интересът на жителите на общината към този временен бонус е висок. То е с близо 700 000 лева по-добро от изпълнението през 2015 г.

В последния ден на месец март, на редовната си сесия, ОбС гласува удължаване на срока на данъчната ваканция с още два месеца – до 31 май 2016 г.

Коментари