Институции Общество

Очаква се проверка на общинската болница във Велинград

Написано от ПЗИНФО

Докладът на д-р Атанас Ташев за състоянието на МБАЛ, Велинград бе изслушан от здравната комисия на общинския съвет, общински съветници и представители на медиите в края на миналата седмица. Все още се чака разглеждането на представената информация на сесия на ОС и вземане на решения от градските управници.

Д-р Ташев предостави на членовете на Комисията,

документи, които, според него подкрепят твърденията му за раздут щат, заведени съдебни дела и финансови злоупотреби. Той помоли за помощ и съдействие от страна на общинските съветници в няколко посоки: да се създаде комисия от специалисти, които да направят експертен анализ на щатното разписание и на фонд работни заплати, да се извърши независим финансов одит на икономическото състояние на болницата към момента, да се предприеме сливане на болницата с общинския медицински център и спешна финансова  помощ, свързана с високите режийни сметки за ток.

Кметът на Велинград д-р Костадин Коев отново припомни на присъстващите,

че самият той е подал сигнал до Агенцията за държавна и финансова инспекция и Министерството на здравеопазването – Медицински одит с официално писмо с дата 22.12.2021 година, с което иска намесата на органите за проверка и анализ на евентуалните нарушения и нередности в болницата.

“Моят сигнал е изпратен месец преди оповестяването на доклада на ВрИД д-р Атанас Ташев, който той представи на 24.01.2022г.”, съобщи Коев и изрази увереност, че такава проверка ще бъде направена в съвсем скоро време.

Коментари