Общество

Офисът на НАП напомня за новите си банкови сметки

Напомняме Ви, че от 1 ноември всички плащания от дружества, регистрирани на територията на ТД на НАП офис Пазарджик, както и от физически лица с постоянен адрес на територията на област Пазарджик, трябва да стават по новите сметки.

 

В случай на превод по закрита банкова сметка на НАП, наредените средства ще бъдат върнат на платеца от неговия доставчик на платежни услуги.

Повече информация за новите сметки са публикуване на интернет страницата на НАП www.nap.bg в рубриката "Плащане", подрубрика "Банкови сметки"./НАП/

Коментари