Институции Общество

Офисът на НАП в Пазарджик възстанови на 16 фирми ДДС по-бързо и без проверка през септември

Пазарджик Общо 16 фирми от 285 посочили в справката-декларация по ДДС за август данък за възстановяване, са отговорили на критериите на НАП и са получили данъка си обратно по съкратената процедура без проверка. Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност за прилагането на облекчен ред при възстановяване на ДДС на фирми, отговарящи на определени условия.

Задължително условие е в месечната справка-декларация да е посочена валидна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде възстановена. От 1 септември в електронната услуга за подаване на ДДС документи по интернет е дадена възможност в справките-декларации с декларирана сума за възстановяване фирмата да може да посочи и банкова сметка за превод на средствата.

Опростената процедура по възстановяване на ДДС ще е достъпна  само за фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови.

Дружествата не трябва да имат неплатени задължения към бюджета и не се налага извършване на прихващане с други изискуеми задължения.

Агенцията оценява риска от неспазване на данъчното законодателство по утвърдени критерии, които се прилагат автоматично за всички задължени лица. Част от тях се отнасят до наличие на данни за участие в схеми за измами с ДДС. От НАП уточняват още, че конкретните критерии и тяхната тежест в оценката на исканията за възстановяване на ДДС без проверка, са служебна тайна./НАП/

Коментари