Институции Общество

От 01 март 2020 г. НАП предоставя нова услуга за подаване на ГДД

Написано от ПЗИНФО

От 01 март 2020 г. НАП ще предостави е-услуга за подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ с ПИК/КЕП, в която ще се визуализират всички налични в НАП данни, подлежащи на деклариране. Лицата, които ще ползват услугата, следва да проверят внимателно посочените в декларацията данни и при необходимост да ги променят, ако са некоректни и/или да допълнят декларацията с данни за получени доходи, които не са включени в нея. Дори в случай че не се налага промяна или допълване на данните, лицето следва да подпише и подаде декларацията към НАП. Препоръчително е при разминаване на данните, с които лицето разполага и тези които са посочени от платец на доход, лицето да уточни с платеца кои са коректните данни и тогава да подаде декларацията.

Гражданите ще имат възможност веднъж годишно до 30 септември 2020 г., сами да коригират дължимия данък, който са декларирали пред НАП с годишната данъчна декларация.

Коментари