Институции Общество

От утре работодатели могат да кандидатстват по Програма за обучение и заетост на продължително безработни

Пазарджик От утре, 15 юли до 25 юли включително работодателите могат да подават в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Пазарджик заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, съобщават от дирекцията.

 

В Компонент 2 могат да се включат работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 10 004 лв.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

Коментари