Институции

От утре Актът за цифровите услуги се прилага за всички онлайн платформи

Написано от ПЗИНФО

От утре 17 февруари 2024 г. Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) — историческата нормативна уредба на ЕС, която има за цел да направи онлайн средата по-безопасна, по-справедлива и по-прозрачна — започва да се прилага за всички онлайн платформи в ЕС. Всички платформи с потребители в ЕС, с изключение на малките предприятия и микропредприятията с по-малко от 50 души и годишен оборот под 10 милиона евро, трябва да прилагат специални мерки за:

  • Борба с незаконното съдържание, стоки и услуги
  • Защита на непълнолетните лица
  • Предоставяне на потребителите на информация за рекламите
  • Забрана на рекламите, насочени към потребители въз основа на чувствителни данни
  • Предоставяне на изложение на мотивите на потребител, засегнат от всяко решение за модериране на съдържание
  • Предоставяне на потребителите на достъп до механизъм за подаване на жалби за оспорване на решения за модериране на съдържание.
  • Публикуват доклад за своите процедури за модериране на съдържание най-малко веднъж годишно
  • Предоставят на ползвателя ясни общи условия
  • Определяне на звено за контакт за органите, както и за потребителите.

От края на август 2023 г. Законодателният акт за цифровите услуги вече се прилага за 19-те много големи онлайн платформи (VLOP) и търсачки (VLOSE).

През март Комисията възнамерява да приеме насоки във връзка с мерките за намаляване на риска за изборните процеси. През април се очаква обществена консултация за делегирания акт относно достъпа до данни, която да бъде приета до юли и да влезе в сила през октомври 2024 г.

През март 2024 г. Комисията възнамерява да приеме насоки относно мерките за намаляване на риска за изборните процеси. През април се очаква обществена консултация относно делегирания акт относно достъпа до данни, която да бъде приета до юли и да влезе в сила през октомври 2024 г. През май Комисията планира да приеме акт за изпълнение относно образците за доклади за прозрачност.

Коментари