Вашите сигнали

От пощата: Родители в защита на учителката на децата си

Написано от ПЗИНФО

Изпращаме настоящето отворено писмо, подписано от родителите на ученици на Верка Маратилова – учител в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ в гр. Пазарджик, за да обясним, защо заставаме в защита на класния ръководител на нашите деца. Това са ни написали родителите и ни изпращат подписка с 37 подписа.

Ето и писмото:

ОТВОРЕНО ПИСМО

От родители на ученици, обучавани и възпитавани от началната учителка в ОУ „Проф.Иван Батаклиев” гр.Пазарджик – г-жа Верка Маратилова

Обръщаме се към Вас по повод нашумелия от вчера случай в медийното пространство, касаещ приложен нетрадиционен възпитателен метод от преподавател в ОУ „Проф.Иван Батаклиев” в гр.Пазарджик, провокиран от поведение на ученик от 3-ти клас. В медиите случаят беше представен извън контекста на ситуацията в класа, но той има своя предистория, която смятаме, че е важно хората да научат, за да разберат защо ние родителите, заставаме твърдо зад класната ръководителка на нашите деца.

Заявяваме, че не подкрепяме наложеното наказание от г-жа Маратилова, но го разбираме. Наясно сме, че случилото се излиза извън рамките на общоприетите норми, които един учител трябва да спазва. Ние обаче имаме преки и непосредствени наблюдения върху учебния процес на нашите деца и Ви уверяваме, че това е единичен случай, предизвикан от стеклите се обстоятелства. Поведението в конкретния ден на едно буйно дете е успяло да предизвика тази реакция от един отличен професионалист, избран за учител на годината през 2017г. в гр.Пазарджик, спокоен, усмихнат, позитивен, обичан и уважаван и от ученици, и от родители човек, каквато е за нас Верка Маратилова.

С настоящето писмо целим да обясним на хората и институциите, че този инцидентен случай трябва да се разглежда заедно с всички положителни аспекти в работата й, на които ние сме ставали свидетели. Иновативният подход в методите й виждаме във внедряването на добри практики в училището и разработването на различни проекти, в които участваме заедно с децата си. Ние й вярваме като учител и  желаем тя да продължи да ги обучава, защото осъзнаваме, че доброто начално образование е основополагащо за тях.

В интервю за медиите бабата на въпросното момче заяви, че г-жа Маратилова не се е извинила за случилото се, което е лъжа. Верка Маратилова насрочи извънредна родителска среща, веднага след случая, на която присъстваха всички родители на 25-те деца, включително и бабата на въпросното дете. Там пред всички г-жа Маратилова се извини многократно за допуснатата грешка на нас родителите и на присъстващата баба на момчето, защото родителите му не бяха дошли, въпреки че родителската среща беше свикана специално и единствено за случая. Г-жа Маратилова се извини и на нашите деца и всички ние приехме извинението и продължихме напред.

Това е, което искаме да заявим. Ние като родители смятаме, че децата ни не са травмирани от случилото се, говорили сме с тях и те са наясно, че плюенето по друг човек под какъвто и да било претекст е недопустимо и противоречи на моралните и етични норми на поведение. По инициатива на директора на училището психологът и педагогическия съветник започнаха провеждането на тренинги в паралелката под надслов „Изкуството да общуваме” с цел създаване на положителни модели на поведение и общуване. В тренингите са включени както децата, така и тяхната учителка.

Смятаме, че ситуацията е овладяна, а наложеното административно наказание „предупреждение за уволнение” – адекватно, още повече, че Районна и Окръжна прокуратура Пазарджик, които са били сезирани по казуса са отказали да образуват досъдебно производство.

Важното от тук нататък е такива случаи да не се повтарят и да продължим нормално учебния процес, което е в интерес на нашите деца, които обичат и уважават своя класен ръководител.

Към писмото прилагаме  списък на родителите, подписали отвореното писмо.

 

04.02.2020г.

Гр.Пазарджик

Коментари