Институции Общество

От днес детските градини са с летен режим на работа

Написано от ПЗИНФО

Във връзка с предстоящия летен сезон Община Пазарджик е изготвила график за работата на детските градини на територията на града. Графикът, влиза в сила от днес и предоставя възможност през целия период всички желаещи да могат да посещават детско заведение.

Временното преустановяване на дейността на детските заведения е съгласувано с родителите, директорите на детските градини имат ангажимента да оказват пълно съдействие за насочване и приемането на нуждаещите се в приемащите детски градини. То е на база мотивирани предложения от техните директори във връзка с неотложни ремонти на кухненски блок, складови помещения, както и ремонтни дейности, свързани с предписания. Това е начин и да се даде възможност на персонала да ползва платения си годишен отпуск.

Процедурата по прехвърляне в приемащата детска градина е максимално облекчена, за да не се създават излишни ангажименти на родителите. Необходимо е само при посещение на новата детска градина да бъде предоставена служебната бележка, издадена от детското заведение, което детето е посещавало.

За повече информация родителите могат да се обръщат към директорите на детските заведения или на тел.: 034 402 313 в Община Пазарджик.

Детско заведение

месец юли

месец август

1 ДГ “Здравец”

В ремонт

Приемна ДГ“Слънчо“

Работи

2 ДГ “Снежанка”

В ремонт

Приемна ДГ „Юрий Гагарин“

Работи

3 ДГ “Юрий Гагарин”

Работи

В ремонт

Приемна ДГ“Снежанка“

4 ДГ “Слънчо”

Работи

В ремонт

Приемна ДГ „Здравец“

5 ДГ “Калина Малина”

В ремонт

Приемна ДГ „В.Терешкова“

Работи

6 ДГ “В.Терешкова”

Работи

В ремонт

Приемна ДГ,,Калина Малина“

7

ДГ “Дъга”

Работи

В ремонт

Приемна ДГ „Радост

8

ДГ “Пролет”

Работи

В ремонт

Приемна ДГ „Здравец“

9

ДГ “Радост”

В ремонт

Приемна ДГ,,Дъга”

Работи
10 ДГ “Детелина”

Работи

В ремонт

Приемна ДГ „Снежанка“

11

ДГ “Зорница”

Работи

Работи

Коментари