Институции

Отчуждават се части от частни имоти за изграждане на жп надлез край Ковачево

Правителството прие решение за отчуждаване на части от частни имоти, необходими за изграждането на пътен надлез при спирка Ковачево по трасето на железопътния участък Септември – Пловдив, за реконструкция и кабелиране на съществуваща електропроводна линия и за реконструкцията на съществуващи водопроводи. Терените са с обща площ 12,8 дка и са разположени в землищата на селата Ковачево и Лозен, община Септември.

 

Отчуждаването на имотите се финансира от НКЖИ, а решението на кабинета може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Пресслужба Министерски съвет

Коментари