Институции

Отстраняват опасни дървета

Пазарджик

По повод необходимостта от поддържане на хабитуса на дървесните видове и обезопасяване на прилежащите им територии, е издадена  Заповед №959/13.05.2015г. за отсичане на 10 ясенолистни явора и един ясен на бул. “Кн. Мария Луиза” в района на ОУ “Христо Смирненски”. Същите се на възраст над 45 години и в лошо общо състояние.

От известно време те създават опасност и затова преди близо две години между така описаните застарели дървесни видове, са засадени млади фиданки с цел подмяна на съществуващите. Към момента избилите, след окастрянето, клони затрудняват развитието на младите насаждения и затова се налага цялостно премахване на старите дървета.

Пресцентър на община Пазарджик

 

Коментари