България Институции

Отпуск ако се ваксинираш срещу Ковид-19?

Написано от ПЗИНФО

КТ „Подкрепа“ иска промяна в Кодекса на труда за държавния служител и да се създаде нов вид отпуск, който работещите да могат да ползват след поставяне на ваксина.

Със законодателно допълнение ще се даде възможност на работниците и служителите, които се ваксинират срещу COVID-19, да използват отпуск в размер на един работен ден след поставяне на първата и един работен ден след поставяне на втората доза от ваксината.

В писмо до служебния социален министър Гълъб Донев, публикувано на сайта на синдиката, от КТ „Подкрепа“ посочват, че предложеният нов вид отпуск е социално оправдан и необходим, тъй като в резултат на поставяне на споменатите ваксини е научно доказано, че в преобладаващия брой случаи хората са с намалена трудоспособност вследствие на реакция на имунната система при ваксинацията.

Ето какво гласи писмото, изпратено до социалния министър:

Конфедерация на труда „Подкрепа“ приема, че безспорно е налице обществена необходимост от приемане на законодателни промени в Кодекса на труда и Закона за държавния служител, касаещи разширяване на приложното поле на отпуските за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, в продължение на мерките срещу Ковид-19 за защита на работещите. Считаме, че подобно подпомагане на работниците и служителите е въвеждането на нов отпуск, който да се предоставя при поставена ваксина срещу Ковид-19, като работодателят е длъжен да освобождава от работа лицата, които се ваксинират, по един работен ден след поставяне на първата и един работен ден след втората доза на съответната ваксина.

Предложеният нов вид отпуск е социално оправдан и необходим, тъй като в резултат на поставяне на споменатите ваксини е научно доказано, че в преобладаващият брой случаи, лицата са с намалена трудоспособност в следствие на реакция на имунната система при ваксинацията. Според изнесената официална информация имунният отговор на ваксинираните в първите дни диктува различни странични ефекти, като някои от леките до умерени нежелани реакции, включват: болка в ръката на мястото на инжектиране, температура, умора, главоболие, болки в мускулите или ставите и др. В разглежданата хипотеза е налице пълна аналогия с освобождаването от работа при кръводаряване, при което се предоставя отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, както за работниците и служителите по трудово правоотношение, така и за държавните служители.

КТ „Подкрепа“ предлага, като правно средство за възстановяване на здравето на работещите, които са ваксинирани, този нов вид отпуск, като неговата продължителност да е определено фиксирана – по един работен ден след поставяне на всяка от двете дози на ваксината срещу Ковид-19, при установяване на дните след представен документ от здравните органи за извършена ваксинация.

От друга страна, наличието на такава субективна възможност при създаването на постоянна нормативна уредба, би намалило и тежестта върху осигурителната система, тъй като лицата с преобладаващи нежелани реакции биха  се възползвали от предоставения отпуск при ваксиниране, а не от такъв за временна нетрудоспособност.

Коментари