България Институции

Отпадат част от противоепидемичните мерки

Написано от ПЗИНФО

Със заповед на министъра на здравеопазването от днес при специален ред се възобновяват плановите детски консултации, основните задължителни имунизации, женските консултации и плановият прием в лечебните заведения.

Детските консултации и дейностите по поставяне на задължителните имунизации ще се извършват във вторник и четвъртък, като в посочените дни общопрактикуващите лекари не следва да обслужват други лица от своите пациентски листи. При необходимост пациенти от листите на личните лекари се консултират по телефона, насочват се към друго лечебно заведение по заместване или към център за спешна медицинска помощ.

Детските консултации и задължителните имунизации ще се провеждат след предварително записан час и при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Предварителното записване на час е задължително за провеждането на женските консултации и за осъществяването на медицински прегледи и консултации в диагностично-консултативните центрове. Пред лекарските кабинети няма да се допуска присъствието на повече от двама пациенти, при задължително носене на предпазна маска и дистанция от 1,5 метра.

От утре поетапно се възобновяват приемът и провеждането на плановата лечебна и оперативна дейност, като първоначално ще бъдат приемани най-належащите случаи.

При съмнения или минимални симптоми за заболяване новоприетите в лечебните заведение лица ще се подлагат на изследване за COVID 19 не по-късно от 24 часа от приемането.

При откриване на лице със съмнение за COVID-19 при провеждане на детски и женски консултации, основни задължителни имунизации, прием и планова оперативна дейност, лечебните заведения незабавно предприемат необходимите действия по изолация и транспорт на заболелия до лечебно заведение и информират Регионалната здравна инспекция на територията на областта.

Коментари