Институции

Откриха първия етап от преобразяването на кв.“Марица-Болницата“

Пазарджик

На официална церемония кметът на община Пазарджик Тодор Попов откри първият етап от обновяването на квартал „Марица-Болницата“. 

„Преди няколко месеца, когато стартирахме този проект, както се случва в Пазарджик, той беше приет със скептицизъм. Но ето, че се събрахме след няколко месеца, за да можем да открием реализацията на първия етап от проекта, който беше успешно приключен.“ каза при откриването градоначалникът. Попов апелира новите придобивки да се пазят от гражданите.

С днешното откриване приключиха дейностите по обновяване на зеленото и междублоковото пространства при кръстовището на ул. Димчо Дебелянов и ул. Пловдивска кв. 416а: УПИ I И УПИ II -11, гр. Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“ ще се проведе на 09.11.2018 г. (петък) от 11:30 часа в зелената площ при кръстовището на ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Пловдивска“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Стоиртелно – монтажните дейности бяха извършени от „СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик. Стойността на СМР за обекта е 709 668,14 лв. без ДДС.

Площта за обновяване е 10 211 м2. Изпълнени са следните дейности СМР:

•          обновяване на парково пространство-3 790,40м2;

•          допълнително озеленяване с дървета, храсти и сезонни цветя;

•          обособяване на променадна алея по протежение на канала „Паша арк“;

•          изграждане на детска площадка;

•          изграждане на 2 спортни площадки – тенис маси на открито и скейтборд площадки;

•          оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение;

•          подмяна на алейни и тротоарни настилки;

•          поставяне на велостойки;

•          поставяне на паркова чешма;

•          изграждане на малко водно огледало;

•          поставяне на беседка , пейки и съдове за отпадъци;

•          поставяне на антипаркингови елементи;

•          поставяне на пътна сигнализация;

•          изграждане на водопровод за водоснабдяване на водните съоръжения и точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация;

•          поставяне на енергоспестяващо алейно осветление.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Коментари