Институции

Откриха пречиствателната станция на Пещера

Пещера

Кмет и министър откриха новата пречиствателна станция, изградена по проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера", финансиран по Оперативна програма „Околна среда”. Освен тях гости бяха и народният представител от ГЕРБ Десислава Костадинова и заместник – областният управител Гинче Караминова. Новооткритото съоръжение е на обща стойност от 26 милиона лева. Освен изграждането на пречиствателната станция, по проекта са изпълнени рехабилитация на 17 км водопроводна мрежа и е доизградена и реконструирана 21 км канализационна мрежа.

При откриването на пречиствателната станция екоминистърът акцентира върху това, че тази инвестиция допринася за подобряване на живота на хората, създава по-добри условия за привличане на инвеститори и разбира се допринася за опазване на околната среда като осигурява на 100% събиране на отпадъчните води и пречистване на 100% на водата.

На подобреното качество на питейната вода акцентира и кметът на Пещера Георги Козарев. Той посочи, че общината е изпълнила с този проект директивите на Европейския съюз за екологично чиста община. Освен това Козарев изтъкна фактът, че след изграждането на проекта няма нито една авария по водопровода, което  е изключително важно, тъй като намалява загубите на вода.

В Пещера министър Василева уточни, че в пазарджишка област се реализират 17 проекта по Оперативна програма „Околна среда” на обща стойност 112 милиона лева. Тя гарантира, че и през новия програмен период, както през стария, Министерство на околната среда и водите  ще продължи да подпомага общините, защото тази инфраструктура, макар и да не е толкова видима е изключително важна за България.

Коментари