Институции

Откриха Африканска чума по свинете в свинефермата в Априлци

Написано от ПЗИНФО

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в индустриалнаферма в с. Априлци, област Пазарджик.

Положителният резултат от пробите е потвърден днес, 18.08.2021 г., от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София.

В засегнатия свинекомплекс се отглеждат близо 13 000 животни от различни възрастови категории.
Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно правилата на европейското и националното законодателство и Плана за спешни действия при контрол на АЧС.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат селата Априлци и Сбор, областПазарджик.

Определена е също и 10-километрова наблюдавана зона, в която влизат населените места: с. Цар Асен, с. Росен, с. Овчеполци, с. Гелеменово, с. Сарая, с. Юнаците, с. Величково, с. Попинци, с. Левски, с. Елшица, с. Памидово, с. Динката, с. Щърково, с. Калугерово, с. Карабунар, с. Свобода, област Пазарджик.

Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички заразени и контактни свине в засегнатия обект при спазване на нормативните изисквания.

Свиква се областна епизоотична комисия утре, 19.08.2021 г., в 10:30 часа в Областна администрация Пазарджик на адрес ул. „Екзарх Йосиф“ №2.

Коментари