Институции

Отказаха помощ за 27 първокласници

Пазарджик

В дирекциите за „Социално подпомагане“ на територията на област Пазарджик към 15.09.2016г. подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017 г. са 1573. Най-голям брой заявления –декларации са приети в дирекциите за „Социално подпомагане“ – Пазарджик, Велинград и Пещера. Издадените заповеди за отпускане на помощта през месец август са 991 на стойност 251 250,00лв. за 1005 деца. Отказите са 27.

За месец юли 2016г. са издадени 422 заповеди за отпускане на помощта на стойност 106 250,00лв., за 425 деца.

Както е известно, границата за достъп за определяна на правото за  целева помощ за първокласници бе увеличена от 350 на 400 лева. Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, е 250 лева. Заявлението за тази целева помощ се подава след записване на детето в първи клас, крайният срок е 15 октомври 2016 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

Коментари