Общество

Отборът на наш репортер спечели състезание за гражданските права

Шест отбора днес премериха сили в състезание по гражданско образование „Семейство–училище-общество с АЗБУКА НА МОИТЕ ПРАВА”. Членове на отборите бяха ученици от 9 до 12 клас, родители, представители на Окръжен съд, Административен съд, Районна прокуратура, ОД на МВР, Община – Пазарджик, РУО – Пазарджик и журналисти.

Най-добър и най-запознат с гражданските права бе отборът с капитан говорителят на полицията Мирослав Стоянов и репортерът на ПЗИНФО Елена Станоева, както и възпитаничките на гимназията домакин „Иван Сергеевич Аксаков” Симона, Теодора и Цвети.

Срещу всяка буква от българската азбука шестте отбора, с капитани от институциите партньори, писаха за човешки права. Инициативата е на ученически училищен съвет „Аксаковци” и клуб „Етикет.BG” по проект „Твоят час” на МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” при Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков”. С проект на състезанието, гимназията се класира на финалния кръг в националната конференция „Семейство – училище  – общество” в гр. Добрич.

Основната цел на състезанието е предоставяне на възможност за творческа изява на учениците с познания, придобити умения и компетентности по гражданско образование, като се акцентира върху моралните ценности и качества, върху които са разписани законовите норми за гарантиране на човешките права. В часовете учениците са запознати с основните документи гарантиращи човешките права и свободи и прилагането на международното и българското законодателство. За възпитанието и реализирането на отговорни, инициативни, образовани и с активна гражданска позиция млади хора е необходима ангажираност и партньорство на трите основни стълба – семейството, училището и обществото. Участието на отговорните институции – гаранти за спазването на човешките права и свободи ще обогати познанията на учениците и ще им разясни последствията от нарушаването на човешките права и механизмите за тяхната защита.              

Коментари