Култура

Отбелязваме Световния ден на интелектуалната собственост

Написано от ПЗИНФО

В Световния ден на интелектуалната собственост напомняме за смисъла, ролята и значението на иновацията и креативността за устойчивото икономическо и културно развитие.През тази година Световната организация за интелектуална собственост поставя особен акцент върху дейността на жените, създаващи иновации и изкуство. Тази тема доразви мотото на честванията от 2022 г., когато бе отчетен творческият потенциал на младите хора, водещ до промяна./МК/

сн. МК

Коментари