Институции

Оптимизират дейността на товарната гара

Пазарджик

Търговската дейност на гарата ще бъде преструктурирана и оптимизирана, с цел намаляване на разходи, време и предвид извършването на продължителни строително- ремонтни дейности на жп трасето от Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Решението бе взето на провелата се днес в областна администрация Пазарджик, среща между Областния управител Трендафил Величков, управителят на БДЖ-Товарни превози ЕООД, инж. Любомир Илиев и представители на фирмите товародатели, които извършват товарна дейност на територията на областта.

„Постигнахме консенсус, който удовлетворява и двете страни. За една част от фирмите в региона товарните превози са единствената възможност да развиват дейността си и за целта имат сключени договори. В същото време трябва да се съобразим със затрудненията, които създават ремонтите и въведеното трафично ограничение за част от коловозите на гара Пазарджик.” каза областният управител Трендафил Величков.

След проведените разговори с министъра и ресорния зам. министър на транспорта, Величков настоя провеждането на днешната среща в Пазарджик, на която фирмите товародатели изложиха аргументирано мотивите си пред  ръководството на БДЖ-Товарни превози ЕООД, срещу спирането на търговската дейност на гара Пазарджик. Оптимизирането на дейността на товарната гара, предвижда да бъде направен допълнителен анализ на извършваната товарна дейност и транспортни разходи през изминалата година и планираните количества товари от фирмите в областта за 2016г.

 

Коментари