Институции

„Оптикоелектрон Груп“ АД се включва списъка на стратегическите обекти от отбранителната индустрия

Правителството одобри промени в ПМС 181/2009, с което е приет списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Това са административни, промишлени, транспортни и комуникационни обекти, от чието нормално функциониране зависи дейността на органите на държавното управление и работата на основните отрасли на икономиката на страната.

 

С днешното решение към тях се добавя нов сектор – „Икономика“. В него се включват две стратегически дейности – производство и съхранение на продукти, свързани с отбраната, и износ на продукти, свързани с отбраната. Новите стратегически обекти са „ВМЗ“ ЕАД – Сопот, „Арсенал“ АД – Казанлък, „Дунарит“ АД – Русе, „Емко“ ЕООД – София, „Оптикс“ АД – София, „Оптикоелектрон Груп“ АД – Панагюрище, „Авионамс“ АД – Пловдив, „Аркус“ АД – Лясковец, „Самел-90“ АД – Самоков, „Експал България“ АД – Габрово, и „Черно море“ АД – Варна.

Съгласно постановлението, ръководителите на стратегически обекти, съответно възлагащите стратегически дейности, отговарят за изпълнението на мерките за защитата им.

Пресслужба Министерски съвет

Коментари