Институции

Определени са членовете на Обществени съвети в професионалните училища

Пазарджик Областният управител определи членове на Обществените съвети в професионалните училища на територията на областта. От 1 август тази година е в сила нов закон за предучилищното и училищното образование, съгласно който във всяка детска градина и всяко училище се създават обществени съвети.

 

Освен да подпомагат развитието на детската градина и училището, те ще осъществяват и граждански контрол на управлението им. Разписано е, че състава на обществения съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите и още, че тези представители се определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

В област Пазарджик функционират 21 училища, в които се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация. Със заповед на областния управител от 1 ноември са определени членове и резерви за всички училища.

Регистър на определените лица е изпратен на Регионалното управление на образованието – Пазарджик, на директорите на училища и на определените представители на работодателите.

Коментари